DANH SÁCH NGƯỜI ĐANG THỰC HÀNH VÀ ĐÃ THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TP HẢI DƯƠNG

Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương thông báo danh sách người đăng kí thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở.

Và danh sách hoàn thành thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương.