THƯ MỜI BÁO GIÁ CÁC MẶT HÀNG THUỐC

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất; Nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có căn cứ tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm với nội dung cụ thể sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế thành phố Hải Dương; Địa chỉ: Số 71, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

– Ds. Đỗ Thị Phượng; Khoa Dược-KSNK-TTB-VTYT; số điện thoại: 0963.907699;  Địa chỉ email: khoaduocttyttphd@gmail.com.

  1. Cách tiếp nhận báo giá.

– Bản giấy: Gửi về DS. Đỗ Thị Phượng, Khoa Dược-KSNK-TTB-VTYT, Trung tâm y tế thành phố Hải Dương; Địa chỉ: Số 71, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Số điện thoại: 0220.3.893.596.

– File mềm: gửi vào email: khoaduocttyttphd@gmail.com.

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h00 ngày 13 tháng 03 năm 2024 đến trước 17h00’ ngày 23 tháng 03 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12/03/2024.
  2. Nội dung yêu cầu báo giá:
  3. Danh mục vật tư cần mua sắm chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.
  4. Địa điểm cung cấp vật tư y tế: Trung tâm y tế thành phố Hải Dương (Số 71, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
  5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm.

Trung tâm y tế TP Hải Dương kính mời các Hãng sản xuất, Công ty, Doanh nghiệp, Nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung cấp tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trung tâm y tế TP Hải Dương xin trân trọng cảm ơn./.