Tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

Tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế
 

Trên địa bàn tỉnh ta hiện có 296 cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (KCB BHYT) đảm bảo có sự kết nối liên thông dữ liệu và tổ chức triển khai công tác khám chữa bệnh BHYT theo Luật khám chữa bệnh và Luật BHYT, cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Công tác KCB BHYTcủa tỉnh ta từ đầu năm đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, quyền lợi bệnh nhân được đảm bảo, nguồn kinh phí KCB BHYT được sử dụng hiệu quả.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 1.377.227 lượt người tham gia KCB với tổng chi phí trên 778 tỷ đồng, trong đó chi cho KCB ngoại trú 344 tỷ đồng, chi cho KCB nội trú trên 434 tỷ đồng. Các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần nâng cao chất lượng KCB; nhiều dịch vụ kỹ thuật cao được phát triển tại các bệnh viện tuyến tỉnh góp phần giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến, giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, giảm chi phí cho gia đình người bệnh. Mặt khác, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa quy trình tiếp nhận, khám bệnh, quản lý người nằm viện, quản lý hồ sơ bệnh án và thanh, quyết toán BHYT đã tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ khi đi KCB, giúp người bệnh giảm thời gian chờ đợi.


Người dân tham gia BHYT để được đảm bảo quyền lợi khi đi KCB

Nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT, đảm bảo mọi người dân đều được chăm sóc, hưởng lợi từ chính sách BHYT, quỹ BHYT phát huy hiệu quả. Đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi (từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi), người thu gom rác trên địa bàn thành phố Hải Dương từ 01/01/2020 đến hết năm 2025 (Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019); tuyên truyền, vận động người dân tham gia bằng nhiều hình thức, truyên truyền trực tiếp qua từng nhóm đối tượng hoặc tổ chức hội nghị, truyền thông mạnh mẽ qua cơ quan thông tin đại chúng.

Tuy còn gặp phải một số khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid 19, một số doanh nghiệp gặp khó, người lao động không có việc làm, phải nghỉ việc dẫn đến số người tham gia BHYT bắt buộc giảm so với cuối năm 2019; nhưng số người tham gia BHYT hộ gia đình tăng đều hàng tháng cũng ảnh hưởng đến tình hình phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh.

Để nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân trong thời gian tới với tỷ lệ tham gia BHYT toàn tỉnh đạt 90% năm 2020, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khi đi KCB, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại các địa phương cần tiếp tục cùng đồng hành phối hợp với ngành BHXH và Y tế, tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ các chế độ chính sách BHYT đến toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền, vận động nhóm đối tượng còn nhiều người chưa tham gia BHYT, cụ thể là nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình; đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động tham gia BHYT cho người lao động ngay sau khi đơn vị ổn định sản xuất, kinh doanh, để đảm bảo quyền lợi của người lao động về chăm sóc sức khoẻ. Từ đó tạo sự lan tỏa rộng khắp trong xã hội, làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân về chính sách BHYT để chủ động, tích cực tham gia, đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.

 

                                         Phương Thảo