NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG LAO 24/3/2024

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Ngày Thế giới phòng chống Lao được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh lao tới sức khỏe con người, kinh tế và xã hội, đồng thời thúc đẩy nỗ lực chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu.

Chủ đề Ngày thế giới phòng chống lao của Việt Nam năm 2024 là: “ĐÚNG! VIỆT NAM CÓ THỂ CHÂM DỨT BỆNH LAO”.

Nhằm nhấn mạnh về việc đưa ra nhu cầu cấp thiết hiện nay là cần đầu tư, kêu gọi tập trung mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống bệnh lao, đạt được các cam kết chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 và mục tiêu nhân văn nhất là cứu sống hàng triệu người trên thế giới không đáng phải chết vì bệnh Lao.

Lao vẫn là một trong những căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao trên thế giới. Mỗi ngày có hơn 4.100 người chết vì bệnh lao và gần 28.000 người mắc. Kể từ năm 2000, với những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại bệnh lao, ước tính khoảng 66 triệu người đã được chữa khỏi. Chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam nghĩa là tránh đi cái chết không đáng có của hơn 10.000 người một năm hiện nay và hàng trăm ngàn gia đình không phải lo lắng vì có người mắc lao.

Trên cơ sở chủ đề của thế giới, áp dụng vào tình hình thực tế tại Việt Nam, chủ đề ngày Thế giới phòng chống Lao của Việt Nam năm 2024 là ĐÚNG! VIỆT NAM CÓ THỂ CHÂM DỨT BỆNH LAO”. Trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến tiến trình thanh toán bệnh lao, chủ đề trên nhấn mạnh năm 2024 này sẽ là lúc để chúng ta giảm thiểu những tác động của dịch bệnh, thích ứng an toàn với dịch bệnh trong bối cảnh mới, đặc biết là tập trung, huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống lao, trong đó tăng cường, chủ động sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lao là một bước đi điển hình, đột phá có ý nghĩa vô cùng thiết thực trong bối cảnh hiện nay.

Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới. Có hơn 172.000 người mắc lao và 10.400 người chết vì bệnh lao (báo cáo WHO 2020). Trong đó, có 63% bệnh nhân lao thường, 98% bệnh nhân lao kháng thuốc và gia đình đối mặt với những chi phí thảm họa – nghĩa là chi phí cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh lao vượt quá 20% thu nhập hàng năm của hộ gia đình. 70% người mắc lao ở trong độ tuổi lao động. Vì vậy, lao thực sự là một vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế từng gia đình nói riêng và đất nước nói chung. Đầu tư cho chấm dứt bệnh lao là đầu tư cho phát triển bền vững. Chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam nghĩa là tránh đi cái chết không đáng có của hơn 10.000 người một năm hiện nay và hàng trăm ngàn gia đình không phải lo lắng vì có người mắc lao.

Nhân ngày Thế giới phòng chống lao 24/3/2024, chúng ta hãy hành động ngay từ bây giờ để đạt được mục tiêu đề ra: Đến năm 2030 giảm số người mắc lao trong cộng đồng xuống dưới 20/10.000 người dân và giảm số người chết do bệnh lao, để người dân Việt Nam được sống trong môi trường không còn bệnh Lao.

Trân trọng sự chú ý lắng nghe của quý vị.

Nguồn: Đinh Thị Nhung (PHÒNG DS-TTGDSK)